گزارش حرفه ای شخصیت شناسی

استخدام افرادی کارآمد و اثر بخش امروزه یکی از دغدغه­ های کسب­ و­کارهای مختلف می باشد. لذا تحلیل شخصیت و شناخت وجوه مختلف شخصیتی علیرغم انتقادهای موجود در مورد استفاده نامناسب از این ابزار در فرآیند استخدامی امروزه بوسیله متخصصین استخدامی بیش از پیش مورد استفاده قرار می ­گیرد. برای ترویج نسنجیده آزمون­ های روان سنجی و بکارگیری مناسب ابزارهای روان سنجی می­ توانید از راه حل ما استفاده نمایید.

چرا راه حل ما؟

علیرضا محمدی آموزش دیده و به عنوان متخصص ارشد در بکارگیری و پیاده سازی آزمون ­های روان سنجی از سوی موسسه    Middle Earth HR و Carlton Advanced Management Institute است. او به شما کمک خواهد کرد که آزمون روان سنجی مناسب تان را با توجه به ظرفیت ­های سازمانی، میزان توانمندی تیم منابع انسانی و نوع نیازمندی­ های شغلی­تان تهیه، طراحی و پیاده­ سازی نمایید.

شما چه دریافت می ­کنید؟

  • دفترچه تخصصی آزمون­ های روانسنجی تان
  • دفترچه پاسخ و راهنمای بکارگیری تحلیل آزمون­ها
  • راهنما و نمونه گزارش نویسی آزمون­های روان سنجی برگزیده
  • 2 روز کارگاه تخصصی آزمون شخصیت شناسی حرفه ای
  • بررسی 5 گزارش نمونه و باز نویسی گزارش روان سنجی زیر نظر استاد کارگاه
  • 30 روز پشتیبانی تحلیلی پروژه

سرمایه گذاری

میزان هزینه و برگزاری این پروژه پس از درخواست سازمان محترم و بررسی عوامل مختلف چون تعداد شرکت کنندگان، تعداد آزمون­ های روان سنجی و غیره… بررسی خواهد شد و به آن سازمان ارائه می ­شود.