بسته ویژه فروشنده حرفه ای

رابرت کیوساکی معتقد است مهمترین مهارت یک کارآفرین و تاجر هنر فروختن است. در واقع به راحتی با نگاه به اطرافمان متوجه خواهیم شد که تمام افراد موفق هنر فروختن را به نحو احسن بلد هستند. بسته ویژه فروشنده حرفه ­ای با همین ایده که فروش را می ­توان با آموزش آموخت طراحی شده است. این بسته نه تنها در ایران در نوع خودش در دنیا نیز متفاوت است. امروزه تکنیک­ های داستان گویی برای آموزش مهارت­ های رفتاری و توسعه فردی بسیار در جهان مرسوم شده است. بسته ویژه فروشنده حرفه ­ای در واقع برگرفته از مدل آموزش فروشنده حرفه ای پرفسور فلیپ کاتلر گرفته است. براین اساس یک فروشنده باید در سه مهارت زیر متخصص باشد تا بتواند فروش خوبی را انجام  دهد:

  • مهارت مذاکره و چانه زنی
  • مهارت مشتری مداری
  • مهارت فروشنده حرفه ای

دوره مهارت مذاکره

در یک کارگاه 1 روزه به صورت کاربردی شرکت کنندگان با اولین مفهوم کاربردی فروش یعنی اصول مذاکره آشنا خواهند شد. مهارت های مذاکره آموخته شده در این دوره با رویکرد فروش تنظیم شده و اینکه یک فروشنده چگونه بتواند با رویکرد برد-برد به حداکثر منافع مادی و غیرمادی در فرآیندهای مذاکره با خریدار و سایر افراد ذینفع در فروش دست یابد.

دوره مهارت مشتری مداری

نگهداشت مشتری، حفظ و بهبود ارتقا رابطه مشتری مدار امروزه به عنوان یک مزیت رقابتی برای بیزینس ها محسوب می شود. هیچ خریداری از فروشنده ای که خوش برخورد نباشد و منافع او را در نظر نگیرد و نتواند نیازهای او را تامین نکند خرید نخواهد کرد. در یک دوره 1 تا 2 روزه بنا بر نیاز آن سازمان رویکردهای تعامل و مدیریت مشتریان به فروشنده آموخته خواهد شد.  فروشنده می آموزد که با انواع مشتریان در سرایط مختلف چگونه تعامل داشته و شرایط را بهبود بدهد.

دوره فروشنده حرفه ای

شاید شما هم با این سوال مواجه شده باشید که محصول یا خدمت شما گران است؟ خریداران ایرادات مختلفی می گیرند که  بسیاری از فروشندگان در پاسخ به آنها باز می مانند. در این دوره 1 تا 2 روزه با انواع مهارت ها و تکنیک های پاسخ دهی به خریدار آشنا می شویم و می آموزیم که چگونه فروش بیشتر از طریق مهارت ها و تکنیک های تعامل با خریدار به نحو بهتری  امکان پذیر است. بر روی مهارت های مهمی چون مشتری یابی، شناسائی نیازهای مشتری یان، پاسخ دهی به انواع ایرادات مشتریان، بستن فروش، فروش مجدد و … تمرکز خواهیم کرد و با اشتراک گذاری تجارب فروشندگان حرفه ای و ایفای نقش این مهارت ها را به طور مقدماتی در فروشندگان پیاده سازی می کنیم.